RISICOVOETEN
De risicogroepen voor voetproblemen zijn diabetes-, reuma- en spastische patiënten, oudere mensen, demente mensen en mensen met de ziekte van Parkinson. Mensen die vanwege hun beroep (bijvoorbeeld horeca) veel van hun voeten eisen en sporters, hebben deskundige voetverzorging nodig om voetproblemen te voorkomen. Voetproblemen kunnen ook ontstaan als bijwerking van medicijngebruik.

De medische noodzaak van goede voetverzorging wordt steeds belangrijker. Het belang en de preventieve kracht van goede voetverzorging is van invloed op de algehele gezondheid van de cliënt. Deskundigen verwachten dat er de komende vijf à tien jaar – vanwege de toename aan diabetespatiënten en de vergrijzing – meer aandacht nodig is voor voetverzorging. Een gespecialiseerd en medisch pedicure kan door middel van zorgvuldige analyse en voetverzorging voetproblemen bij risicopatiënten, zoals mensen met diabetes en/of reuma, tot een minimum beperken. 

DIABETISCHE VOET
Sinds 2015 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is.

Zorgprofielen
De voetzorg wordt opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes.
Patiënten waarvan nog geen zorgprofiel is vastgesteld, moeten eerst doorgestuurd worden naar de (behandelend) (huis) arts. Deze verwijst de patiënt in Zorgprofiel 1 door naar de medisch pedicure en in de zorgprofielen 2, 3 en 4 door naar de podotherapeut om een individueel zorgplan te bepalen. Voor de hogere zorgprofielen zal de podotherapeut overleggen met de medisch pedicure over het zorgplan en de frequentie waarop de patiënt behandeld moet worden. 

De podotherapeut zal de medisch noodzakelijke voetzorg vergoeden. Dit bedrag zal door de pedicure bij de podotherapeut gedeclareerd worden. De kosten voor telefonisch/multidisciplinair overleg, administratie en leveren van rapportages zijn in dit bedrag inbegrepen. Voetzorg (zoals nagels knippen) welke buiten de noodzakelijke zorg ter preventie van voetulcera vallen zullen door de pedicure bij elke patiënt apart in rekening worden gebracht.

REUMATISCHE VOET
Door het dunner worden van het vetkussen onder de bal van de voet, een afwijkende stand van de voet en/of tenen en niet goed passend schoeisel treedt er aan de voeten vaak ongewenste eelt- en likdoornvorming op. Door een beperkte bewegingsvrijheid en/of doordat de tenen herhaaldelijk in de verdrukking komen bij te weinig ruimte in de schoen, krijgt een reumapatiënt ook te maken met nagelafwijkingen. Als u reumapatiënt bent, experimenteer dan niet zelf en laat uw voeten verzorgen door een professionele pedicure die aangesloten is bij ProVoet. De pedicure kan u ook advies geven op het gebied van huidverzorgingsmiddelen. Mocht het nodig zijn, dan kan de pedicure u ook doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podotherapeut.

 Wat neemt u mee bij een eerste bezoek
  • geldig identiteitsbewijs
  • geldige zorgverzekeringspas
  • schoenen die u veel draagt

Vergoeding zorgverzekeraar
U kunt in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding (tegemoetkoming) van de behandelingskosten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk voor de meest recente informatie over polisvoorwaarden op de website van de betreffende zorgverzekeraar.

 

Bronvermelding: ProVoet, landelijke brancheorganisatie voor pedicures